Werkwijze Bulten Vastgoed

Een woonruimte komt vrij, en nu?

Onze zoektocht naar een nieuwe huurder begint als er een bestaande huurovereenkomst wordt beëindigt. Op dit moment zijn al onze woningen namelijk verhuurd. We zoeken naar een nieuwe huurder als de huidige huurder de woonruimte verlaat.

Huuropzegging

Onze huurders hebben doorgaans een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat we op de 1e van de maand weten welke woonruimte een maand later, per de 1e, beschikbaar komt. Zodra we een officiële huuropzegging ontvangen, starten we onze zoektocht naar een nieuwe huurder.

Nieuwe huurprijs bepalen

De huurprijs van een kamer, studio of appartement bestaat uit twee delen: de kale huurprijs en de servicekosten. De kale huurprijs betreft het bedrag voor de gehuurde ruimte en de voorzieningen in de woonruimte.

De servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), belastingen, afschrijving van de meubilering, stoffering en/of de inboedel, eventuele periodieke schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, kosten voor internet en televisie en eventueel diensten zoals een huismeester. Per woonruimte is het verschillend welke diensten/services worden geleverd. Niet bij elke woonruimte zitten de nutsvoorzieningen bijvoorbeeld in de servicekosten. Het kan dus zijn dat je zelf hiervoor een contract moet afsluiten bij sommige woonruimtes.

Bij het zoeken naar een nieuwe huurder gaan we eerst opnieuw bekijken of er wijzigingen zijn in deze twee aspecten. De prijs wordt indien nodig aangepast.

Iemand voordragen

Het gebeurt vaak dat een huidige huurder een nieuwe kandidaat wil voordragen, wat uiteraard mogelijk is. We adviseren om dit direct bij het eerste contact over de opzegging te melden. De voorgedragen kandidaat moet voldoen aan onze toewijzingsvoorwaarden. We verzoeken vriendelijk om eventuele afspraken en beloftes met deze nieuwe kandidaat aan ons over te laten om teleurstellingen te voorkomen.

Wordt jij onze nieuwe huurder?

Nadat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de huidige bewoner, is het onze taak om een nieuwe bewoner te vinden.

Reageren op een woonruimte

Ons aanbod wordt geplaatst op aanbod.bultenvastgoed.nl. Als je een geschikte woonruimte hebt gevonden, kun je via deze website reageren op de betreffende woonruimte. Iedereen is welkom om te reageren.

Tip om er snel bij te kunnen zijn: We plaatsen updates op onze Facebookpagina ‘Bulten Vastgoed’

Losse aanvragen, zonder reactie op een specifieke woonruimte

We ontvangen regelmatig losse e-mails waarin om hulp wordt gevraagd bij het vinden van een woonruimte. We zouden graag iedereen persoonlijk helpen bij het vinden van hun droomhuis, maar helaas is dit niet mogelijk vanwege het beperkte aanbod.

Selectieprocedure

Om bij ons te kunnen huren, stellen wij een aantal voorwaarden. Deze hebben wij onderverdeeld in financiële en sociale voorwaarden.

Financiële huurvoorwaarden

Om zeker te zijn dat aan de financiële plichten kan worden voldaan, hebben wij onderstaande voorwaarden geformuleerd. Bij het beoordelen van de verschillende kandidaten, kijken wij of aan deze criteria kan worden voldaan.

 • Wij willen, voordat wij een huurovereenkomst aangaan, kunnen zien dat onze kandidaat probleemloos de huur kan betalen. Dit kan zijn via salaris, vermogen, studiefinanciering of op een andere manier. Zo is de kans voor ons kleiner dat er problemen zullen ontstaan tijdens de komende huurperiode.
 • Voordat de huurperiode start, vragen wij een waarborgsom te betalen. Dit bedraagt maximaal twee keer de kale huurprijs van de woonruimte. Dit bedrag krijg je binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst*. We stellen deze voorwaarden voor het geval wij tijdens of na je huurperiode eventuele herstel kosten moeten doorberekenen aan de huurder.

*Als er nog openstaande bedragen zijn worden deze verrekend met de waarborgsom. Dan is de restitutietermijn één maand.

Sociale huurvoorwaarden

Daarnaast willen we dat wonen in een van onze panden zo aangenaam mogelijk is voor iedereen. Dus voor zowel de nieuwe huurder als voor onszelf, maar ook zeker voor onze bestaande huurders. Daarom zoeken we ook op sociaal vlak een kandidaat die bij onze woonruimte past.

 • Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van drugsgebruik en wapenbezit.
 • Het is absoluut niet toegestaan om huisdieren te houden.
 • Verder is het belangrijk dat je op geen enkele manier overlast veroorzaakt. Je leeft met meerdere huurders in een complex en alleen gezamenlijk kunnen we het woonplezier optimaal houden.

Bezichtigingen

We streven ernaar om zoveel mogelijk aanvragen te behandelen en selecteren vervolgens een aantal kandidaten voor bezichtigingen. Als een kandidaat serieuze interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden, plannen we een afspraak in overleg met de huidige bewoner. Tijdens de bezichtiging kan de kandidaat beoordelen of er nog steeds interesse is.

Geen wachtlijst

Wij werken niet met inschrijvingen zoals bij een woningcorporatie omdat wij een commerciële verhuurder zijn. Wij kijken dus niet naar hoelang een kandidaat al op zoek is naar een woonruimte. Dit betekent ook dat wij geen wachtlijsten bijhouden. Als je het niet geworden bent, zal je de volgende keer weer moeten reageren op een advertentie.

Aanvang nieuwe huurperiode

Als na de bezichtiging blijkt dat de kandidaat daadwerkelijk wil huren, volgen de laatste stappen, zoals het opstellen van de nieuwe huurovereenkomst.

Zodra de woonruimte geaccepteerd is, gaan we de overeenkomst opstellen. Deze zal de huurder zo snel mogelijk na de acceptatie ontvangen via e-mail. Mocht de kandidaat het contract willen bespreken, dan kan dat uiteraard. Dit kan fysiek, telefonisch of via e-mail. Mochten er geen vragen zijn, dan vragen wij binnen de gestelde termijn de overeenkomst te ondertekenen en de resterende betalingen te voldoen. Vanaf dat moment is de woonruimte definitief verhuurd.

In orde maken van de woonruimte

De oude huurder is verplicht om de woonruimte netjes achter te laten. Dit betekent onder andere het volgende:

 • Er mogen geen meubels, dozen of andere spullen blijven staan.
 • Tapijt, gordijnen, vitrage, stickers en lijmresten verwijderen.
 • In de deuren, kozijnen en plafonds mogen geen pluggen, haakjes of boorgaatjes zitten.
 • De wanden zijn behang klaar.
 • Plafonds en wanden worden zo achtergelaten dat deze in twee behandelingen kunnen worden gewit.
 • Inbouwapparatuur in de keuken dient schoon (en afzuigkap ontvet) te zijn.
 • Alle beschadigingen zijn hersteld.
 • De woonruimte wordt schoon opgeleverd.

Als alle stappen zijn doorlopen, dan kan de nieuwe huurder intrekken in de woonruimte. Dit kan vanaf de eerste dag dat je huurovereenkomst ingaat. Tenzij dit in het weekend is of op een officiële feestdag. In dat geval kan het de eerst volgende werkdag. Mochten er na de sleuteloverdracht nog vragen en problemen zijn dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen.